"; } else { echo "
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
contact - lid worden
bd-vereniging - bd-jong - agenda - beroepsontwikkeling - preparaten - projecten - publicaties - bd-landbouw

"; } ?>

 

> >start - vereniging

"Dhr of Mevr", voornaam => Voornaam, achternaam => Achternaam, adres => "Straat en huisnummer", postcode => Postcode, woonplaats => Woonplaats, tel => Telefoon, email => "E-mail", keuzeui => "Keuze", code => "De uitkomst van 3+4 in letters
(antispam)", opmerkingen => Opmerkingen ); ?> $value) { $waarde = $$key; if ( $key == "code") { $vervolgboodschap = ""; } else { $vervolgboodschap = "$value $waarde \n"; } $boodschap .= $vervolgboodschap; } if (!mail ( $verstuuradres , "Omzetten basis-lidmaatschap naar beroepslidmaatschap via website bdvereniging" , $boodschap ) ) { $tekst = "Er is helaas iets fout gegaan"; } else { $tekst = "

Hartelijk dank voor uw keuze voor het beroepslidmaatschap

Uw bericht is verzonden naar de administratie.

Vanaf nu staat u ingeschreven als beroepslid

U krijgt een bevestiging per post op het adres:
$adres
$postcode $woonplaats ."; } echo "$tekst"; } ?>

Omzetten basis- naar beroepslidmaatschap
"; } } $formkern = "

"; reset ($velden); foreach ($velden as $key => $value) { $waarde = $$key; if ($hidden == 1 ) { $string = ""; } else { if ( $key == "dhrmevr" ) { if ( $dhrmevr == "Dhr." ) { $man = "CHECKED"; } if ( $dhrmevr == "Mw." ) { $vrouw = "CHECKED"; } $string = " Dhr. Mw.
"; } elseif ( $key == "keuzeui" ) { if ( $keuzeui == "Beroepslidmaatschap" ) { $beroeps = "CHECKED"; } if ( $keuzeui == "Basislidmaatschap" ) { $basis = "CHECKED"; } $string = "Ik kies voor Beroepslidmaatschap
"; } elseif ( $key == "opmerkingen" ) { $string = " $value
"; } else { $string = "$value
"; } } $formkern .= $string ; } if ($hidden == 1 ) { $formkern .= "
"; } else { $formkern .= "
"; } echo "$formkern"; ?> $value) { if (!$$key) { $fouten .= "$value ";} } if ( !$fouten ) { echo "

Dit zijn uw gegevens:
"; reset ($velden); echo ""; foreach ($velden as $key => $value) { $waarde = $$key ; if ( $key == "code") { $gegevens .= ""; } else { $gegevens .= ""; } } echo "$gegevens"; echo "
$value $waarde
"; $hidden = 1 ; ?> Omzetten basis- naar beroepslidmaatschap
"; } } $formkern = "

"; reset ($velden); foreach ($velden as $key => $value) { $waarde = $$key; if ($hidden == 1 ) { $string = ""; } else { if ( $key == "dhrmevr" ) { if ( $dhrmevr == "Dhr." ) { $man = "CHECKED"; } if ( $dhrmevr == "Mw." ) { $vrouw = "CHECKED"; } $string = " Dhr. Mw.
"; } elseif ( $key == "keuzeui" ) { if ( $keuzeui == "Beroepslidmaatschap" ) { $beroeps = "CHECKED"; } if ( $keuzeui == "Basislidmaatschap" ) { $basis = "CHECKED"; } $string = "Ik kies voor Beroepslidmaatschap
"; } elseif ( $key == "opmerkingen" ) { $string = " $value
"; } else { $string = "$value
"; } } $formkern .= $string ; } if ($hidden == 1 ) { $formkern .= "
"; } else { $formkern .= " "; } echo "$formkern"; ?>

Vult u alstublieft de ontbrekende gegevens in:

Omzetten basis- naar beroepslidmaatschap
"; } } $formkern = "

"; reset ($velden); foreach ($velden as $key => $value) { $waarde = $$key; if ($hidden == 1 ) { $string = ""; } else { if ( $key == "dhrmevr" ) { if ( $dhrmevr == "Dhr." ) { $man = "CHECKED"; } if ( $dhrmevr == "Mw." ) { $vrouw = "CHECKED"; } $string = " Dhr. Mw.
"; } elseif ( $key == "keuzeui" ) { if ( $keuzeui == "Beroepslidmaatschap" ) { $beroeps = "CHECKED"; } if ( $keuzeui == "Basislidmaatschap" ) { $basis = "CHECKED"; } $string = "Ik kies voor Beroepslidmaatschap
"; } elseif ( $key == "opmerkingen" ) { $string = " $value
"; } else { $string = "$value
"; } } $formkern .= $string ; } if ($hidden == 1 ) { $formkern .= "
"; } else { $formkern .= " "; } echo "$formkern"; ?>


Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Wisentweg 12 - 8251 PC Dronten - 0850 609044

 bd-vereniging - bd-jong - agenda - beroepsontwikkeling - preparaten - projecten - publicaties - bd-landbouw
contact - lid worden