Site2016
Ga naar de nieuwe website
Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging.
Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

 

> >start - vereniging

Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding, kortweg de BD-Vereniging is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de BD-Vereniging zijn binnen daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Als ANBI geniet de BD-Vereniging bepaalde voordelen bij giften. Legaten zijn geheel vrij van successierecht. Schenkingen zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Neem voor meer informatie contact op met het bureau van de BD-Vereniging: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Schenkingen aan de BD-Vereniging worden verzameld in het Willy Schilthuis Fonds

Als gevolg van de erkenning als ANBI dient de BD-Vereniging te zorgen voor transparantie met betrekking tot het beleid en de financiën. Op deze pagina vindt u een overzicht van de daarvoor door de overheid geeiste gegevens.


 • Officiële naam en publiek bekende naam
  Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

  De vereniging is bij het publiek bekend onder de naam: BD-Vereniging

  Een verouderde naam is: Nederlandse vereniging tot bevordering der biologisch dynamische landbouwmethoden

  Ten behoeve van financiële transacties wordt de naam van de vereniging wel afgekort tot: Ver voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

 • Nummer bij de Kamer van Koophandel
  40409574

 • RSIN
  002879426

 • Postadres en overige contactgegevens
  Wisentweg 12
  8251 PC Dronten
  telefoon 0850 609044
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  IBAN: NL 07 INGB 0000313786
  BIC: INGBNL2A

 • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
  De vereniging heeft tot doel het ontwikkelen en bevorderen van biologisch-dynamische landbouw en voeding, zo mogelijk in een kwalitatief hoogwaardig landschap. De vereniging beoogt niet het maken van winst voor zich of haar leden.

 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
  De BD-Vereniging ondersteunt projecten die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw. Terugblik op de activiteiten maakt zichtbaar welke werkwijze daarbij ontwikkeld is. De BD-Vereniging werkt samen met andere partijen zoals Stichting Demeter, Stichting Grondbeheer, de landbouwsectie van de Avin en Warmonderhof. Daarbij streeft de vereniging ernaar een specifieke inbreng vanuit de biologisch-dynamische landbouw zichtbaar te maken.

  De BD-Vereniging organiseert een aantal activiteiten die gedurende meerdere jaren uitgevoerd worden. Te weten:
  Uitgaven van het ledenblad Dynamisch Perspectief
  Ondersteuning van beroepsleden in het project BD-beroepsontwikkeling
  Organisatie van de winterconferentie
  Onderzoek naar bedrijfsindividualiteit

 • Bestuurssamenstelling
  Piet van IJzendoorn, Zeewolde (voorzitter)
  Maria van Boxtel, Wageningen (penningmeester)
  Derk Klein Bramel, Vorden (secretaris)
  Karin Stolk, Utrecht (lid)
  (vacature)

 • Het beloningsbeleid van de instelling
  De BD-Vereniging heeft twee medewerkers (part-time) in dienst: Luc Ambagts (beleidsmedewerker) en Bram Gordijn (administratie). Zij ontvangen een marktconform salaris. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Wanneer bestuursleden bij de uitvoering van projecten wegens hun eigen professie voor de vereniging ingeschakeld worden, dan kunnen zij aanspraak maken op een vergoeding vergelijkbaar met die van de medewerkers, een en ander afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. Over de toekenning van een vergoeding heeft het betreffende bestuurslid geen zeggenschap.

 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling
  De BD-Vereniging publiceerde haar jaarverslag over 2013, 2014 en 2015 in een aparte uitgave.
  Jaarverslag 2013,
  Jaarverslag 2014,
  Jaarverslag 2015.

 • De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling
  Het financieel jaarverslag over 2013, 2014 en 2015 is eveneens te lezen in het Jaarverslag.
  Jaarverslag 2013,
  Jaarverslag 2014,
  Jaarverslag 2015.Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Wisentweg 12 - 8251 PC Dronten - 0850 609044

 


Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging. Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.

Ga naar de nieuwe website

Activiteiten

do 1 sep 2016
Van student tot zorgboer
Avondklas met Gerlof Pronk op Warmonderhof. zie warmonderhof.nl

zo 4 sep 2016
Open dag Warmonderhof
zie warmonderhof.nl

do 8 sep 2016
Ontdek BD op de BD-boerderij! Vorden lees verder>>

17 sep 2016
Workshop Bedrijfsindividualiteit
Op CSA De Plantentrekker
Geel (B) lees verder>>

22-25 sept
Seminar met Dorian Schmidt Levenskrachten waarnemen in natuur en landschap in Oostelbeers. Zie levenskrachten.nl

9, 10 dec 2016
Dynamieken en invloeden van sterren en planeten Cursus met Michiel Rietveld Herzele (B)
lees verder>>