Site2016
Ga naar de nieuwe website
Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging.
Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

 

> >start publicaties - dynamisch perspectief

Dynamisch Perspectief

Demeter waarden en hoornloze koeien

Voor veel BD-ers en Demeter-veehouders, maar ook voor trouwe consumenten, hebben gehoornde koeien grote betekenis. Dat blijkt uit de reacties die na het besluit voor afgifte van een tijdelijke ontheffing voor het fokken met een hoornloos verervende stier. Het betrof hier één bedrijf met een Demeter-licentie. Omdat het onderwerp gevoelig ligt onder BD boeren en consumenten heeft de Demeter Voorwaarden Commissie zich intensief met het onderwerp bezig gehouden, afwegingen gemaakt of aanvullende normen nodig zijn die het fokken met hoornloos verervende stieren in BD-Nederland verbieden. Na de eerste verkenning over het onderwerp bleek dat het manipuleren door de mens in de natuur al zo oud is als de landbouw zelf. Akkerbouwers veredelen planten om deze geschikt te maken voor landbouwgewassen en veehouders fokken dieren om deze melk en/of vlees te laten produceren of als trekdier geschikt te maken.

Veredelen en fokken is een kwestie van keuzes maken. Deze keuzes staan altijd in samenhang tot de omgeving en het beoogde doel (trekdier, productie van melk en/of vlees). Zo worden koeienrassen uit andere streken ingezet (Jersey, Montbeliarde, Marchigiana, e.a.) om hun gepaste eigenschappen. In de plantveredeling wordt met hybride kruisingen gewerkt en wordt met variëteiten uit het (verre) buitenland gekruist. Er zijn alleen restricties als het gaat om specifieke veredelingstechnieken, zoals protoplastfusie technieken en genetische manipulatie.

Op aarde lopen vele rassen runderen rond waarvan de meesten hoorns dragen. Maar er komen ook rassen voor waarin de eigenschap hoorns is verdwenen. Dit betreft vooral vleesrunderen, maar in Scandinavië komen ook hoornloze melkveerassen voor. Wat tot dusver altijd verboden was in de BD landbouw waren ingrepen die de integriteit van het fysieke dier aantasten. Dit betreft het onthoornen van koeien, knippen van tanden en snavels of verwijderen van staarten. Overigens worden er in uitzonderlijke gevallen ontheffingen verleend voor het castreren van stieren en varkens.

Over het onderwerp fokken met hoornloos verervende stieren is inmiddels veel discussie gevoerd, ook in DP is hierover al veel geschreven. Op basis van de huidige stand van kennis en ontvangen reacties heeft de commissie besloten om het fokken met hoornloos verervende stieren te verbieden.

Op dit uitdrukkelijke verbod is echter een uitzondering gemaakt voor het bedrijf van Jan Duijndam die in zijn BD bedrijfsconcept heeft gekozen voor het fokken met een stier die hoornloze nakomelingen nalaat. Het betreft een stier van het ras Fleckvieh dat geschikt is voor een bedrijf dat melk produceert met voornamelijk ruwvoer. Ontheffingen worden alleen in uitzonderlijke gevallen verleend waarbij het gehele BD bedrijfsvoering wordt meegenomen in de besluitvorming. De commissie realiseert zich ook dat hoornloosheid grote impact heeft op het staltype en inrichting.

In relatie tot de huidige inrichting en toekomstplannen van Bieslandhoeve heeft de Licentie commissie besloten een ontheffing te verlenen voor een jaar. Naast verdere uitwerking van de bedrijfsplannen vraagt de commissie ook de gevolgen voor het dier en eindproduct bij het houden van koeien die vanuit genetische grondslag geen hoorns dragen. Dit betreft het gedrag van de dieren in de kudde, maar ook gevolgen voor de kwaliteit van de melk en mogelijk mest. Dit heeft tijd nodig. Voor wat betreft melkkwaliteit heeft onderzoek tot dusver geen verschil kunnen aantonen tussen hoorndragende koeien en hoornloos gefokte koeien. Hiernaar wordt in Duitsland onderzoek gedaan, ook de resultaten van dit onderzoek worden meegnomen in de afweging of het fokken met hoornloos verervende stieren acceptabel is binnen het BD melkveebedrijf. Voor vleesvee is het wel toegestaan om met hoornloze rassen te vlees te produceren.

Als commissies voor de Demetervoorwaarden en -licentieverlening staan we open voor alle argumenten en meningen over dit onderwerp. Over enkele jaren zal de voorwaarden commissie opnieuw een afweging maken over de norm en ontheffingbeleid hierin. Nieuwe inzichten, kennis en ervaringen worden meegenomen, informatie en reacties zijn welkom bij het bureau van stichting Demeter.

Leen Janmaat
Voorzitter Demeter Voorwaarden Commissie


Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Wisentweg 12 - 8251 PC Dronten - 0850 609044

 


Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging. Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.

Ga naar de nieuwe website

Activiteiten

do 1 sep 2016
Van student tot zorgboer
Avondklas met Gerlof Pronk op Warmonderhof. zie warmonderhof.nl

zo 4 sep 2016
Open dag Warmonderhof
zie warmonderhof.nl

do 8 sep 2016
Ontdek BD op de BD-boerderij! Vorden lees verder>>

17 sep 2016
Workshop Bedrijfsindividualiteit
Op CSA De Plantentrekker
Geel (B) lees verder>>

22-25 sept
Seminar met Dorian Schmidt Levenskrachten waarnemen in natuur en landschap in Oostelbeers. Zie levenskrachten.nl

9, 10 dec 2016
Dynamieken en invloeden van sterren en planeten Cursus met Michiel Rietveld Herzele (B)
lees verder>>