Site2016
Ga naar de nieuwe website
Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging.
Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

 

> >start - projecten

Procedure beoordeling projectaanvragen

De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging) ontvangt regelmatig verzoeken tot ondersteuning van een activiteit of project. De gevraagde ondersteuning bestaat meestal uit een financiële bijdrage. De ondersteuning kan bijvoorbeeld ook bestaan uit advies, het leggen van contacten, inzet van mensen of middelen vanuit de BD-Vereniging.

De BD-Vereniging kent een vaste werkwijze om deze aanvragen te behandelen. Uitgangspunt van die werkwijze is om initiatieven te ondersteunen die mensen nemen met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw. Hieronder staat deze werkwijze beschreven. Zowel korte, eenmalige activiteiten als langere, omvangrijke projecten worden in de beschrijving van de werkwijze 'projecten' genoemd.

Bij het verlenen van ondersteuning vraagt de BD-Vereniging dat er over het verloop en het resultaat van het project verslag wordt gedaan. Aanvragen voor persoonlijke kosten voor studie of levensonderhoud worden meestal niet gehonoreerd.

Een volledige aanvraag bevat in ieder geval:

  • De naam van de aanvrager;
  • Beschrijving van het doel van de activiteit of het project;
  • Een omschrijving van de bijdrage die met het project aan de BD-Vereniging gegeven wordt;
  • Hoe leden betrokken worden in het project;
  • Hoe van het project verslag wordt gedaan;
  • Een begroting van de inkomsten en de uitgaven;
  • De bijdrage die van de BD-Vereniging gevraagd wordt.

Het digitaal indienen van de projectaanvraag bespoedigt het behandelen daarvan.

De BD-Vereniging streeft er naar binnen een maand op een projectaanvraag te reageren. Aanvragen kunnen ingediend worden via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Voor het geven van een fianciële bijdrage beschikt de BD-Vereniging over het Willy Schilthuis Fonds. Giften aan de BD-Vereniging komen ten goede aan dit fonds.


Werkwijze projectaanvragen

Een projectaanvraag komt binnen bij het bureau van de BD-Vereniging.

Een medewerker (bureaumedewerker of bestuurslid) controleert of de voor behandeling vereiste gegevens in de aanvraag staan. Zo niet, dan neemt hij/zij contact op met de aanvrager om de gegevens te laten aanvullen.

De medewerker formuleert vervolgens in samenspraak met één van de bestuursleden een concreet voorstel aan het bestuur over de aanvraag. Enkele mogelijkheden daarvoor:
... de aanvraag te honoreren;
... de aanvraag gedeeltelijk te honoreren;
... de aanvraag (in overleg met de aanvrager) gewijzigd te honoreren.

Dit voorstel wordt voorgelegd aan de overige bestuursleden met daarbij de vraag of iemand tegen het voorstel bezwaar heeft. Daarbij wordt een termijn genoemd (minimaal een week) waarbinnen dat bezwaar kenbaar gemaakt kan worden.

Indien binnen de gestelde termijn niemand bezwaar maakt (of als alle bestuursleden te kennen geven geen bezwaar te hebben) is het voorstel aangenomen. De medewerker stelt de aanvrager daarvan op de hoogte en maakt daarbij afspraken over de verslaglegging van het project en de wijze waarop de ondersteuning vanuit de BD-Vereniging plaats zal vinden.

Indien iemand wel bezwaar maakt onderzoekt de bureaumedewerker met degene die bezwaar maakte - en eventueel samen met het eerder betrokken bestuurslid - wat er aan het bezwaar gedaan kan worden.

  • Wordt voor het bezwaar een oplossing gevonden, dan wordt het voorstel alsnog aangenomen.
  • Leidt de oplossing tot aanpassingen in het voorstel dan wordt het nogmaals voorgelegd.
  • Wordt er geen oplossing gevonden, dan wordt het voorstel - en daarmee de aanvraag - afgewezen.

oktober 2013


Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Wisentweg 12 - 8251 PC Dronten - 0850 609044

 


Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging. Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.

Ga naar de nieuwe website

Activiteiten

do 1 sep 2016
Van student tot zorgboer
Avondklas met Gerlof Pronk op Warmonderhof. zie warmonderhof.nl

zo 4 sep 2016
Open dag Warmonderhof
zie warmonderhof.nl

do 8 sep 2016
Ontdek BD op de BD-boerderij! Vorden lees verder>>

17 sep 2016
Workshop Bedrijfsindividualiteit
Op CSA De Plantentrekker
Geel (B) lees verder>>

22-25 sept
Seminar met Dorian Schmidt Levenskrachten waarnemen in natuur en landschap in Oostelbeers. Zie levenskrachten.nl

9, 10 dec 2016
Dynamieken en invloeden van sterren en planeten Cursus met Michiel Rietveld Herzele (B)
lees verder>>