Site2016
Ga naar de nieuwe website
Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging.
Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

 

> >start - projecten

Projecten BD-Vereniging 2013

De Winterconferentie 2013 was voor de vierde keer een dubbelconferentie: één in Dronten op 13 maart en één in Merksplas op 27 februari , met als thema: Vruchtbare landbouw, toekomst met biologisch-dynamisch uitgangsmateriaal . De ontwikkelingen op het terrein van het uitgangsmateriaal, zowel plantaardig als dierlijk, gaan snel. Tot waar willen we mee? Wat kunnen we zelf? In Dronten waren er ongeveer 90 deelnemers, in Merksplas 35. De netto kosten bedroegen € 2.628,-.

Op 15 juni 2013 vond op Thedinghsweert de Jaarvergadering plaats, gecombineerd met de Jaardag van Stichting Grondbeheer. Naast een kennismaking met de zorgboerderij, de woongemeenschap met agrarische activiteiten en het imkerproject werd de dag gebruikt om eigen initiatieven van deelnemers een stap verder te brengen. De activiteiten van De Nieuwe Rentmeester werden gepresenteerd aan de hand van de crowdfunding-actie voor de grondaankoop van tuinbouwbedrijf De Kromme Lepel in Lepelstraat. De netto kosten bedroegen € 808,-.

Een bijdrage aan de reiskosten van BD-ers uit Colombia, maakte het voor hen mogelijk de Landbouwconferentie in Dornach te bezoeken. Met de groep werd gesproken over de ontwikkeling van hun biologisch- dynamisch bedrijf en opleidingscentrum. Daarnaast werd bij een excursie naar een landbouwbedrijf het werken met bedrijfsindividualiteit geoefend. Kosten € 4.000,-.

Bijdrage aan de Open Dag Warmonderhof: financiering van de helft van de kosten van de T-shirts voor de Warmonderhoffers. Op het mouwtje werd het logo van de BD-Vereniging vermeld. Kosten € 750,-.

Warmonderhof Avondklas. De BD-Vereniging en Stichting Demeter werken samen met de Warmonderhof bij de organisatie van deze lezingen-, uitwisselings- en discussieavonden over uiteenlopende onderwerpen. De avonden vinden gemiddeld 3-wekelijks plaats en worden over het algemeen druk bezocht. Bijdrage BD-Vereniging € 2.000,-.

Ook in 2013 was er het project ToekomstZaaien! Rond tien bedrijven hebben hieraan deelgenomen. Het project is een samenwerking van Stichting Demeter, Stichting Zaadgoed en de BD-Vereniging. De BD- Vereniging droeg - naast de inbreng in de organisatie - € 3.000,-. bij.

Onder leiding van Joke Bloksma en met ondersteuning van Jaap Vermuë is het project BD-beroepsontwikkeling gecontinueerd. In verschillende regionale groepen werken op dit moment ca. 70 beroepsleden onderling samen in intervisie-, thema-, boerenbezoekgroepen en coaching. De begeleiders oefenen met elkaar om de methodieken verder te ontwikkelen en aan elkaar door te geven. Naast dit werk binnen de BD-Vereniging zijn begeleiders actief bij verwante groepen bij reflecteren op het beroepswerk. Bijvoorbeeld binnen Stichting Demeter werken ze mee aan de ontwikkeling van Collegiale Toetsing tot eigentijds certificeringsinstrument. Binnen de vakvereniging van natuurvoedingskundigen helpen ze de consulenten vertrouwd te raken met de intervisiemethodiek. Kosten € 16.814,-. (Ten opzichte van 2012, € 15.282,-., is dit een lichte stijging. Het bestuur heeft ermee ingestemd dat de activiteiten van BD-beroepsontwikkeling in 2014 nog verder uitgebouwd zullen worden. De kosten zullen daarom voor 2014 uitkomen op ongeveer € 20.000,-.)Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Wisentweg 12 - 8251 PC Dronten - 0850 609044

 


Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging. Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.

Ga naar de nieuwe website

Activiteiten

do 1 sep 2016
Van student tot zorgboer
Avondklas met Gerlof Pronk op Warmonderhof. zie warmonderhof.nl

zo 4 sep 2016
Open dag Warmonderhof
zie warmonderhof.nl

do 8 sep 2016
Ontdek BD op de BD-boerderij! Vorden lees verder>>

17 sep 2016
Workshop Bedrijfsindividualiteit
Op CSA De Plantentrekker
Geel (B) lees verder>>

22-25 sept
Seminar met Dorian Schmidt Levenskrachten waarnemen in natuur en landschap in Oostelbeers. Zie levenskrachten.nl

9, 10 dec 2016
Dynamieken en invloeden van sterren en planeten Cursus met Michiel Rietveld Herzele (B)
lees verder>>