Site2016
Ga naar de nieuwe website
Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging.
Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

 

> >start - projecten

Projecten BD-Vereniging 2012

De Winterconferentie 2012 was voor de derde keer een dubbelconferentie: één in Dronten en één in Merksplas, met als thema: 'Voorwaarts naar de bron'. In Dron ten waren er ongeveer 80 deelnemers, in Merksplas 30. De netto kosten bedroegen € 959.

12 mei 2012 was er op de Zonnehorst, Punthorst, de BD ervaar, leer en beleefdag, met daarin opgenomen het formele deel van de Algemene Ledenvergadering. Stichting Grondbeheer en de Vereniging voor Natuurvoedingskundigen participeer den in de organisatie en namen deel aan deze dag. De netto kosten bedroegen € 2.459.

Onder leiding van Joke Bloksma en met ondersteuning van Jaap Vermuë is het project BD-beroepsontwikkeling gecontinueerd. In verschillende regionale groepen werken op dit moment ca. 70 beroepsleden onderling samen in intervisie, thema, boerenbezoekgroepen en coaching. De begeleiders oefenen met elkaar om de methodieken verder te ontwikkelen en aan elkaar door te geven. Naast dit werk binnen de BD-Vereniging zijn begeleiders actief bij verwante groepen bij reflecteren op het beroepswerk. Bijvoorbeeld binnen Stichting Demeter werken ze mee aan de ontwikkeling van Collegiale Toetsing tot eigentijds certificeringsinstrument. Binnen de Vakvereniging van Natuurvoedingskundigen helpen ze de consulenten vertrouwd te raken met de intervisiemethodiek.
Nadat vraagstukken rond bedrijfsopvolging al vaak op de agenda hadden gestaan van BDberoepsontwikkeling is er samen met Land&Co gedurende 2 jaar intensief ge werkt aan het bundelen van ervaringen van en voor boeren binnen het project 'Opvolging gezocht' in de vorm van diverse workshops en een themanummer van Ekoland. De totale kosten van BD-beroepsontwikkeling bedroegen € 15.282.

Het project 'Opvolging gezocht' is de afgelopen jaren vanuit de BD-Vereniging ondersteund. Begeleiders van BD-beroepsontwikkeling fungeerden als klankbord groep en hielpen bij het samenstellen van een deskundigenpool. Een aantal van hen is nu beschikbaar als 'opvolgingscoach'. In 2012 is in één keer de bijdrage van € 5.000 overgemaakt.

Onder bezielende leiding van Isabel Duinisveld trok de Good Food March in augustus en september in zestien etappes van Noordoost Groningen tot Brussel. De totale kosten van dit project bedroegen € 5.611. Triodos Bank gaf € 1.000 subsidie.

In het kader van haar 75 jarig bestaan heeft de BD-Vereniging zich verbonden met drie Boergondische maaltijden: op melkveehouderij Hoeve Biesland bij Delft, melkveehouderij Natuurlijke Genoegen bij Alkmaar en tuinderij Land en Boschzigt bij Hilversum. Tijdens deze maaltijden hebben bestuursleden en/of Derk met de aanwezige gasten gewerkt aan het beleefbaar en benoembaar maken van bedrijfsindividualiteit. De financicële bijdrage voor dit project was € 1.357.

De BD-Vereniging heeft € 5.000 bijgedragen aan de kosten van het BD-congres op 8 november in De Rode Hoed, Amsterdam.

De inkomsten uit de verkoop van het Preparatenboekje waren in 2012 € 432.

Het door Ellen Winkel geschreven boek De aarde zal weer vruchtbaar zijn is na drie jaar onderzoek en schrijven tijdens het jubileumcongres ten doop gehouden. Een mooie prestatie, met veel enthousiaste reacties van lezers. De afgelopen drie jaar heeft de BD-Vereniging dit project financieel ondersteund. Van het boek zijn er in 2012 voor € 1.816 exemplaren ingekocht en voor € 2.392 weer verkocht. Beroepsleden konden dit boek op verzoek gratis toegezonden krijgen.

Ook heeft de BD-Vereniging het in 2012 verschenen boek Op weg naar een fijnzinnige landbouw ondersteund, geschreven door tuinder Jan Schrijver en publicist John van der Rest op basis van gesprekken die Jan voerde met een aantal richtinggevende mensen uit de BD-beweging en van daarbuiten. De bijdrage bedroeg € 2.330. Bovendien zijn er voor € 1.988 exemplaren ingekocht. Beroepsleden konden dit boek op verzoek gratis toegezonden krijgen.

Het project 'Ondernemen volgens Pergola' is in 2012 voortgezet met een tweedaagse conferentie in december in Leuven. De BD-Vereniging heeft hieraan € 1.000 bijgedragen.

De studiegroep over het waarnemen van etherkrachten (methode Dorian Schmidt) onder begeleiding van René Groenen is ondersteund met € 600.

Tijdens preparatendagen in Zeeland kon Frans Romeijn zijn bijdrage leveren dankzij onze financiële ondersteuning van € 578.

De BD-Vereniging heeft in januari 2012 voor de vierde keer deelgenomen aan een presentatie op de BioVak te Zwolle. In samenwerking met Stichting Demeter, Warmonderhof en Stichting Grondbeheer hebben we een groot Demeterplein ingericht. De bijdrage in de kosten bedroeg € 5.286.

BD-Jong organiseerde een weekend met bedrijfsbezoeken in Zeeland. Dat leidde tot de opvallende presentatie met T-shirts van BD-Jong op de BioVak. De totale kosten bedroegen € 1.155.

De BD-Vereniging steunde een aanvraag van de Stichting Prof. Dr. L.W.J. Holleman voor onderzoek naar de biologische verandering (transmutatie) van chemische elementen met € 650.Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Wisentweg 12 - 8251 PC Dronten - 0850 609044

 


Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging. Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.

Ga naar de nieuwe website

Activiteiten

do 1 sep 2016
Van student tot zorgboer
Avondklas met Gerlof Pronk op Warmonderhof. zie warmonderhof.nl

zo 4 sep 2016
Open dag Warmonderhof
zie warmonderhof.nl

do 8 sep 2016
Ontdek BD op de BD-boerderij! Vorden lees verder>>

17 sep 2016
Workshop Bedrijfsindividualiteit
Op CSA De Plantentrekker
Geel (B) lees verder>>

22-25 sept
Seminar met Dorian Schmidt Levenskrachten waarnemen in natuur en landschap in Oostelbeers. Zie levenskrachten.nl

9, 10 dec 2016
Dynamieken en invloeden van sterren en planeten Cursus met Michiel Rietveld Herzele (B)
lees verder>>