Site2016
Ga naar de nieuwe website
Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging.
Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

 

> >start - projecten

Projecten BD-Vereniging 2011


Winterconferentie 2011
De Winterconferentie 2011 was opnieuw, na het succes van 2010, een dubbelconferentie: één in Dronten en één in Merksplas, met als thema: 'Bedrijfscontinuïteit'. In Dronten waren er ongeveer 95 deelnemers, in Merksplas 35. Zie DP2011-2, blz. 8-9.

De winterconferentie betekende een belangrijke stimulans voor nieuwe intervisiegroepen en voor het praktijknetwerk 'Opvolging gezocht'. In de herfst is de voorbereiding begonnen voor opnieuw een dubbelconferentie in 2012. Dit keer met twee voorbereidende bijeenkomsten in Dronten. De netto kosten van de Winterconferentie 2011 bedroegen € 5.087.


BD ervaar-, leer- en beleefdag
14 mei 2011 was er op Kraaybeekerhof in Driebergen de BD ervaar-, leer- en beleefdag, met daarin opgenomen het formele deel van de Algemene Ledenvergadering. Zie DP2011-3, blz. 10-11. Ruud Hendriks werd voor een tweede periode van drie jaar herkozen als bestuurslid.


BD-beroepsontwikkeling
Onder leiding van Joke Bloksma en met ondersteuning van Jaap Vermuë is het project BD-beroepsontwikkeling gecontinueerd. In dit project werken beroepsleden onderling samen in intervisie-, thema-, boerenbezoekgroepen en coaching.

De begeleiders van het project werken mee aan de ontwikkeling van Collegiale Toetsing tot eigentijds certificeringsinstrument. Tevens zijn er nieuwe groepen gestart voor jonge boeren en voor boeren die overwegen met hun bedrijf te stoppen.

In totaal zijn er circa 70 beroepsleden die aan dit project deelnemen, 20 meer dan het jaar daarvoor. De totale kosten van dit project bedroegen € 14.124.


Samenwerking Vereniging van Natuurvoedingskundigen (VNVK)
Er waren verschillende gesprekken met het bestuur van de Vereniging van Natuurvoedingskundigen (VNVK) over mogelijke samenwerking. Een eerste concreet resultaat daarvan was de ondersteuning bij het opzetten van eigen intervisiegroepen voor natuurvoedingskundigen.


Publicatie Preparaten
De publicatie over de preparaten is succesvol verkocht. De inkomsten uit de verkoop van het Preparatenboekje waren in 2011: € 1.088.


Geschiedenis van de BD-landbouw
Er is een bijdrage verstrekt aan een boek over de geschiedenis van de BD-landbouw, waar Ellen Winkel aan werkt en waarvan gepland is dat het tijdens het 75-jarig jubileum van de BD-Vereniging in 2012 zal verschijnen. In 2011: € 3.000.


Ondernemen volgens Pergola
Het project 'Ondernemen volgens Pergola' is in 2011 voortgezet met een conferentie in december, gehouden in Wageningen, waarvoor een bijdrage van de BD-Vereniging is gegeven (€ 1.500).


Waarnemen van vormkrachten
De studiegroep over het waarnemen van de etherkrachten (methode Dorian Schmidt) onder begeleiding van René Groenen en Frans Romeijn is ondersteund (€ 600).


Werkplaats BD-landbouw op De Lepelaar
Op 29 april 2011 vond er op De Lepelaar in Sint Maarten een werkplaats BD-landbouw plaats georganiseerd vanuit de landbouwsectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen (Antroposofische Vereniging in Nederland) in samenwerking met de BD-Vereniging. Zie DP2011-3, blz. 8-9. De bijdrage bedroeg € 745.


BD-Demeterplein op de Biovak
De BD-Vereniging heeft in januari 2011 voor de derde keer deelgenomen aan een presentatie op de Biovak te Zwolle. In samenwerking met Stichting Demeter, Warmonderhof en Stichting Grondbeheer hebben we een groot Demeterplein ingericht. De kosten daarvan bedroegen € 2.872.

Deze succesvolle samenwerking is voortgezet, zowel voor de Biovak 2012 als voor een congres in november 2012.


Jongerenweekend BD-Jong
BD-Jong organiseerde een jongerenweekend in Noord-Holland, een excursie naar het bedrijf van de familie Vos in de Noordoostpolder en twee thema-avonden. Zie DP2011-1 blz. 11, DP2011-4 blz. 10-11. De netto kosten bedroegen € 261.


Duurzame voeding
De Vrije School in Den Haag organiseerde een project voor scholieren rond het thema duurzame voeding. Voor de presentatie daarvan op het Centraal Station droeg de BD-Vereniging € 500 bij.


Afzetmogelijkheden voor BD-melk
Voor het onderzoek naar betere afzetmogelijkheden voor BD-melk (Coöperatie Hermes) werden onkosten tot een bedrag van € 595 vergoed.Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Wisentweg 12 - 8251 PC Dronten - 0850 609044

 


Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging. Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.

Ga naar de nieuwe website

Activiteiten

do 1 sep 2016
Van student tot zorgboer
Avondklas met Gerlof Pronk op Warmonderhof. zie warmonderhof.nl

zo 4 sep 2016
Open dag Warmonderhof
zie warmonderhof.nl

do 8 sep 2016
Ontdek BD op de BD-boerderij! Vorden lees verder>>

17 sep 2016
Workshop Bedrijfsindividualiteit
Op CSA De Plantentrekker
Geel (B) lees verder>>

22-25 sept
Seminar met Dorian Schmidt Levenskrachten waarnemen in natuur en landschap in Oostelbeers. Zie levenskrachten.nl

9, 10 dec 2016
Dynamieken en invloeden van sterren en planeten Cursus met Michiel Rietveld Herzele (B)
lees verder>>