Site2016
Ga naar de nieuwe website
Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging.
Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

 

> >start - preparaten

Cursussen Biologisch Dynamische Preparaten in 2016

Deze cursus is bedoeld voor zowel professionele boeren en tuinders als hobby-tuinders die wat meer willen weten en ervaren van de preparaten en over het hoe en wat van het maken van preparaten

De cursus wordt gegeven op 3 biologisch-dynamische bedrijven in Nederland : In Vorden, Delfgauw en Esbeek, en vindt plaats op 5 dagen verspreid over een jaar.

Elke dag richten we ons op andere preparaten:
1e dag, voorjaar: het koemestpreparaat.
2e dag, begin zomer: het kiezelpreparaat.
3e dag, nazomer: de compostpreparaten.
4e dag, begin herfst: deelname aan de preparatendag op het bedrijf. Na een inhoudelijke opmaat worden er gezamenlijk preparaten gemaakt en ingegraven. 5e dag, voorjaar (van het daaropvolgende jaar): deelname aan de preparatendag op het bedrijf. Na een inhoudelijke opmaat worden de preparaten gezamenlijk uitgegraven. Het kiezelpreparaat wordt ingegraven. Deelnemers krijgen een set preparaten mee.

Vorden:
de zaterdagen 7 mei , 11 juni, 3 september, 1 oktober 2016 en een nader te bepalen dag voorjaar 2016 . Cursusgever: Jan Weijsenfeld.

De cursus in Vorden vindt plaats op melkveehouderij Groot Brandenborch. Vertrekpunt in deze cursus is het fenomenologisch waarnemen van plant, koe, bedrijf, preparaat.

Jan Weijsenfeld zegt hierover: De preparatencursus in Vorden zal gegeven worden op een Biodynamisch bedrijf waar we met elkaar waarnemingen kunnen doen aan de bodem, de verschillende preparatenplanten en de koeien. Belangrijk daarbij is om de sfeer te proeven van de samenhangen tussen de verschillende levensgebieden en die te benutten bij de geboden theoretische lesstof omtrent de preparaten. Verder is de insteek enerzijds heel basaal maar ook heel specifiek en zullen we door de verdieping wellicht meer vragen oproepen dan dat er antwoorden komen. Dat hangt echter onlosmakelijk samen met de diepgang bij dit onderwerp. Voor mij als cursusleider is het in ieder geval een prachtige uitdaging hieraan te mogen werken.


Delfgauw:
de zaterdagen 30 april , 16 juli , 20 augustus , 1 oktober 2016 en een nader te bepalen dag in het daaropvolgend voorjaar. Cursusgever: Frans Romeijn. (zie ook hieronder, bij Esbeek)

De cursus in Delfgauw vindt plaats op de tuinderij van de Bieslandhoeve.


Esbeek:
de zaterdagen 21 mei ,23 juli , 27 augustus, 8 oktober 2016 en een nader te bepalen dag in het daaropvolgend voorjaar. Cursusgever: Frans Romeijn

De cursus in Esbeek vindt plaats op groentezaadteeltbedrijf De Groenen Hof.

Frans Romeijn: We beginnen met een korte inleiding over de achtergronden en werking van de preparaten. Daarna gaan we de preparaten roeren en uitbrengen over de tuin, respectievelijk uitbrengen in de composthoop. Vervolgens doen we oefeningen in het zelf waarnemen van de krachtwerkingen die van de preparaten uitgaan. Doel hiervan is dat de uitwerking van de preparaten een realiteit voor ons wordt, die binnen onze ervaringswereld komt. Bij het waarnemen van de etherische krachten, de levenskrachten, werken we vanuit de methode die door Dorian Schmidt is ontwikkeld.

Zie voor meer informatie hierover:
www.levenskrachten.nl
www.stichtingspeelruimte.nl


Algemeen
Tijd : Zowel in Vorden, Delfgauw en Esbeek: 10 tot 16 uur. Neem zelf een lunch mee. Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd.

Kosten van de cursus: 150 euro.

Aanmelden bij Gineke de Graaf via email: groengraaf@gmail.com Vermeld waar u de cursus wilt volgen! U ontvangt dan informatie over adressen, betaalwijze, enz.

Bij vragen: : bel Gineke de Graaf 06 36581305


Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Wisentweg 12 - 8251 PC Dronten - 0850 609044

 


Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging. Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.

Ga naar de nieuwe website

Activiteiten

do 1 sep 2016
Van student tot zorgboer
Avondklas met Gerlof Pronk op Warmonderhof. zie warmonderhof.nl

zo 4 sep 2016
Open dag Warmonderhof
zie warmonderhof.nl

do 8 sep 2016
Ontdek BD op de BD-boerderij! Vorden lees verder>>

17 sep 2016
Workshop Bedrijfsindividualiteit
Op CSA De Plantentrekker
Geel (B) lees verder>>

22-25 sept
Seminar met Dorian Schmidt Levenskrachten waarnemen in natuur en landschap in Oostelbeers. Zie levenskrachten.nl

9, 10 dec 2016
Dynamieken en invloeden van sterren en planeten Cursus met Michiel Rietveld Herzele (B)
lees verder>>