Site2016
Ga naar de nieuwe website
Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging.
Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

 

> >start - bd-landbouw

Biologisch-Dynamisch, hoe kun je dat omschrijven

Het beste antwoord op de vraag wat BD-landbouw is krijg je ongetwijfeld door op bezoek te gaan bij een groot aantal van de ruim honderd bedrijven in Nederland die volgens - of moet je zeggen 'vanuit' - de biologisch-dynamische landbouwmethode werken. Of moet je zeggen: die de biologisch-dynamische landbouwmethode ontwikkelen?

Is op bezoek gaan nu niet het antwoord dan kan je een indruk krijgen door in Dynamisch Perspectief de bedrijfsportretten te lezen. In elk nummer van dit ledenblad van de BD-Vereniging staat een bedrijf beschreven.

Een formele poging tot een antwoord op de vraag 'Wat is BD-landbouw?' staat hieronder.

Ook vroegen we bij de voorbereiding van de Biovak 2011 aan 20 mensen die in de biologisch-dynamische landbouw werken of zij vanuit hun eigen werk antwoord wilden geven op de vraag wat biologisch-dynamische landbouw is. Hun reacties kun je lezen in het overzicht: Biologisch-Dynamische Landbouw in Nederland en België


BD-Landbouw, hoe kun je dat omschrijven...

Certificering
'Demeter' is het internationale keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. Boeren die hun producten als Demeter-producten willen verkopen moeten voldoen aan strenge richtlijnen en normen. Die zijn strenger dan in de 'biologische landbouw'; bijvoorbeeld met betrekking tot de hoeveelheid en het soort mest dat gebruikt mag worden, met betrekking tot de huisvesting en de integriteit van de dieren, met betrekking tot toegestane bestrijdingsmiddelen. Alle informatie over deze normen en richtlijnen zijn te vinden bij Stichting Demeter de organisatie die in Nederland en België het merk Demeter beheert.

Zo kan je dus zeggen: BD-landbouw is landbouw zoals die door boeren (en tuinders) bedreven wordt die het keurmerk Demeter mogen gebruiken.

Historie
In de jaren 20 van de vorige eeuw waren er al veel boeren die zich ongerust maakten over de ontwikkeling van de landbouw. Ze zagen productie en smaak achteruit gaan. Het opkomende gebruik van kunstmest baarde hen zorgen. De directe eigen waarnemingen van de boeren waren de bron om op zoek te gaan naar hoe de landbouw op een 'eigentijdse maar ook geëigende manier' bedreven kon worden.

Ook in antroposofische kringen heerste die ongerustheid. Dat was aanleiding om Rudolf Steiner te vragen zijn licht over deze problematiek te laten schijnen. Tijdens en na de pinksterdagen in 1924 werd in Koberwitz (bij Breslau) voor een publiek van voornamelijk boeren een reeks voordrachten gegeven waarin Rudolf Steiner vanuit zijn geesteswetenschappelijk onderzoek aanwijzigen gaf voor een 'vruchtbare ontwikkeling van de landbouw'. Deze 'landbouwcursus' is in boekvorm nog steeds verkrijgbaar.

Zo kan je dus zeggen: BD-landbouw is landbouw gebaseerd op geesteswetenschappelijk, antroposofisch onderzoek. Het is de uitdaging aan de boer of tuinder - en niet minder aan de gebruiker van de producten uit de landbouw - om die inzichten verder te ontwikkelen.

Persoonlijk
Natuurlijk zijn de normen voor het Demeter-keurmerk een uitdrukking van wat BD-boeren belangrijk vinden. Tegelijkertijd moet je dan zeggen dat zoiets geen stilstaand beeld kan zijn. Situaties veranderen en opvattingen veranderen ook. Dat de BD-normen strenger zijn dan de normen voor biologische landbouw is te algemeen uitgedrukt om houvast aan te hebben. Zeggen waar het in de BD-landbouw om gaat heeft altijd een persoonlijk accent. Omdat ontwikkeling door mensen altijd een persoonlijke kant heeft.

"Voor mij heeft BD-landbouw te maken met uitgaan van het levende en met persoonlijke verantwoordelijkheid. Uitgaan van het levende wil zeggen dat je kijkt wat op een bepaalde plek wil ontstaan, mogelijk is, vanuit die plek, dieren, planten zelf. Dwang door chemie of kunstmest of genetische manipulatie laat je dan vanzelf achterwege. Persoonlijke verantwoordelijkheid gaat er om dat je dat wat je doet zo wilt doen dat je het zelf kunt toetsen. Dat je waarneming of gevoel ontwikkelt voor wat het resultaat is van de sturing of de ingrepen die je verricht. Die twee aspecten combineren is voor mij BD-landbouw. Dat is uiteindelijk in brede zin een heel individueel én een heel sociaal proces."

Zo kan je dat dus zeggen. Maar je kan het ook anders zeggen.

Luc Ambagts
Beleidsmedewerker BD-Vereniging


Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Wisentweg 12 - 8251 PC Dronten - 0850 609044

 


Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging. Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.

Ga naar de nieuwe website

Activiteiten

do 1 sep 2016
Van student tot zorgboer
Avondklas met Gerlof Pronk op Warmonderhof. zie warmonderhof.nl

zo 4 sep 2016
Open dag Warmonderhof
zie warmonderhof.nl

do 8 sep 2016
Ontdek BD op de BD-boerderij! Vorden lees verder>>

17 sep 2016
Workshop Bedrijfsindividualiteit
Op CSA De Plantentrekker
Geel (B) lees verder>>

22-25 sept
Seminar met Dorian Schmidt Levenskrachten waarnemen in natuur en landschap in Oostelbeers. Zie levenskrachten.nl

9, 10 dec 2016
Dynamieken en invloeden van sterren en planeten Cursus met Michiel Rietveld Herzele (B)
lees verder>>