Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
contact - lid worden
bd-vereniging - bd-jong - agenda - beroepsontwikkeling - preparaten - projecten - publicaties - bd-landbouw

 

> >start - agenda

vrijdag 31 okt 2014
Initiatieven voor water
Amersfoort

Stichting WATER, Drager van Leven organiseert op vrijdag 31 october 2014 in Amersfoort een middagseminar over Initiatieven voor water

Programma

10 jaar SWDL

13.30 Opening, Maarten Gast, voorzitter SWDL
13.45 Water verbindt, Ignaz Anderson, directeur IONA-stichting

Flowforms voor waterbeheer

14.30 Flowforms: vormen voor water, Paul van Dijk, beeldhouwer, ontwerper van flowforms
15.00 Theepauze
15.30 Werking, effecten en toepassingen, Hans van Sluis, watertechnoloog (oud-DHV)
16.00 Ontwikkeling en realisatie van een fishflowform, Bart Wesseling, waterbouwkundige (oud-RWS)
16.30 Discussie
17.00 Afsluiting, aansluitend borrel

Initiatieven voor water
Water is een bijzonder element. Het leven, zoals wij dat op onze aarde kennen is uit het water ontstaan. Wat de rol van het water zelf bij dit ontwikkelingsproces is geweest - en nog steeds is, is een vraag die in het reguliere wateronderzoek weinig aandacht krijgt. Om deze wezenlijke vraag te onderzoeken is in 2004 de Stichting WATER, Drager van Leven opgericht. Zij doet dit door het organiseren van werkbijeenkomsten, studiedagen en, zo mogelijk, jaarlijks een openbaar seminar.

Belangrijke uitdaging voor ons is het toegankelijk maken van wetenschappelijke concepten die zich met de levendragende rol van water bezig houden. Daarnaast geven wij bekendheid aan praktische methoden die water in deze rol ondersteunen. Beide ambities vragen geduld en inventiviteit.

Tijdens het seminar bij ons tweede lustrum gaan we in op kansen om door samenwerking deze doelen te verwezenlijken en op nieuwe initiatieven rond flowforms, als voorbeeld waarin samenwerking concreet wordt.

Water verbindt
Ignaz Anderson weet als directeur van de IONA-stichting ideëel en materieel vermogen bij elkaar te brengen ten bate van vele vormen van maatschappelijke vernieuwing. Hij zal met ons nagaan hoe in een veld van gemotiveerde nationale en internationale spelers - binnen en buiten de watersector - onderzoek naar de levenskwaliteit van water kan worden gestimuleerd en ondernomen.

Flowforms voor waterbeheer
De in 1970 door John Wilkes ontwikkelde flowforms zijn een bijzondere bron van inspiratie voor ons werk. De achterliggende concepten, de praktische vormgeving en het onderzoek naar de werking ervan brengen ons dichter bij 'het wezen van water'. In dit seminar wordt een recent initiatief gepresenteerd, gericht op toepassing van flowforms als vispassage in de praktijk van het waterbeheer, waaraan door Waterschap De Dommel en TU-Delft wordt bijgedragen. Ingegaan wordt op de vormvinding, die empirisch wordt afgelezen aan het water (Paul van Dijk), op de effecten van de ritmische stroming op water en waterorganismen (Hans van Sluis) en op de voorgenomen bouw van een proefinstallatie in een Brabantse beek (Bart Wesseling).

Maarten Gast, voorzitter van de Stichting WATER, Drager van Leven, leidt dit jubileumseminar.


Locatie
Hoofdkantoor Royal HaskoningDHV, Laan 1914 nr. 35, 3818 EX Amersfoort

Aanmelding
Aanmelding bij voorkeur via de website van de Stichting WATER, Drager van Leven (www.stichtingwater.nl) onder vermelding van naam, emailadres, of via onderstaand telefoonnummer. De kosten van deelname bedragen € 20. Betaling vooraf op IBAN NL15 TRIO 0254789862, t.n.v. Stichting WATER Drager van Leven te Zeist.

Meer informatie kan worden verkregen bij Hans van Sluis (06 1032 6422) of via info@stichtingwater.nl .


Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Wisentweg 12 - 8251 PC Dronten - 0321-315937

 


Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging. Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.

Ga naar de nieuwe website

Activiteiten

do 1 sep 2016
Van student tot zorgboer
Avondklas met Gerlof Pronk op Warmonderhof. zie warmonderhof.nl

zo 4 sep 2016
Open dag Warmonderhof
zie warmonderhof.nl

do 8 sep 2016
Ontdek BD op de BD-boerderij! Vorden lees verder>>

17 sep 2016
Workshop Bedrijfsindividualiteit
Op CSA De Plantentrekker
Geel (B) lees verder>>

22-25 sept
Seminar met Dorian Schmidt Levenskrachten waarnemen in natuur en landschap in Oostelbeers. Zie levenskrachten.nl

9, 10 dec 2016
Dynamieken en invloeden van sterren en planeten Cursus met Michiel Rietveld Herzele (B)
lees verder>>


bd-vereniging - bd-jong - agenda - beroepsontwikkeling - preparaten - projecten - publicaties - bd-landbouw
contact - lid worden