Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
contact - lid worden
bd-vereniging - bd-jong - agenda - beroepsontwikkeling - preparaten - projecten - publicaties - bd-landbouw

 

> >start - agenda

18 sept 2014
Inspiratiedag
Congres van BD-Vereniging, Stichting Demeter en Warmonderhof
Kunsthal, Rotterdam

Verslag van de inspiratiedag:

Houden van de aarde als een bruid of bruidegom

Met 160 deelnemers was de inspiratiemiddag in de Kunsthal van 18 september jl goed bezocht. De inspiratie kon vooral worden gevonden in de kracht van open waarneming gekoppeld aan de tentoonstelling over Rudolf Steiner onder de titel Alchemie van het Alledaagse.

Hoogleraar organische architectuur Pieter van der Ree sprak over de creatieve denkkracht van Steiner die op zoveel gebieden voor vernieuwing heeft gezorgd tot aan de dag van vandaag. En over hoe deze gebieden elkaar kunnen bevruchten. Daarvoor is de karakterisering van die creativiteit van belang. Pieter gaf aan dat de kracht van Steiner was dat hij zijn filosofische, wiskundige en natuurkundige kennis telkens maatschappelijk relevant wilde maken op de uitdagingen uit die tijd die op hem afkwamen. Dat is ook voor de biodynamische landbouw de uitdaging.

Bert van Ruitenbeek, stichting Demeter presenteerde de cijfers uit de nieuwe Demeter Monitor (zie rapport en bericht verderop) maar sprak vooral over de relevantie van de biodynamische landbouw in deze tijd waar verbinding op alle niveaus van groot belang is. Hij noemde dit als antwoord op de eenzijdige gerichtheid van de samenleving op economische groei, die vanuit het rendementsdenken zorgt voor toenemende ontbinding en afwenteling van negatieve effecten op mens en milieu. De biodynamische boeren en tuinders zijn vaak voortrekkers van vernieuwing en het weer letterlijk in cultuur brengen van de landbouw, die steeds verder losgezongen raakt uit z'n sociale en ecologische context. Bert riep op tot het vormen van een echte 'voedselbeweging' in samenwerking met organisaties als de Youth Food Movement om bewustwording en lobby verder vorm te kunnen geven.

Michiel Rietveld, één van de voortrekkers van Demeter en oprichter opleidingencentrum Kraaybeekerhof gaf een beschouwing over het zien van samenhang in alle levensprocessen Michiel vertelde dat er wat dat betreft ook op wetenschappelijk niveau een doorbraak is vanuit de interdisciplinair werkende Earth System Science groep. Deze onderzoeksgroep komt met inzichten vanuit onderzoeksresultaten die aansluiten op beschouwingen hierover van Steiner. Namelijk het zien van de aarde als 'een iemand' een levend organisme met een zelfhelend vermogen. Hij citeerde daarvoor uit het boek 'De ontdekking van de aarde' van topwetenschapper Peter Westbroek, die in zijn boek ook de risico's van nieuwe technologieën beschrijft, wanneer deze in de toepassing niet worden beoordeeld op hun effect op het groter geheel. Michiel grapte verder dat koning Willem Alexander wellicht de landbouwcursus heeft gelezen vanwege de zin in de troonrede dat 'alles met alles samenhangt'.

"We moeten de aarde als onze bruid of bruidegom beschouwen en haar met liefde, aandacht en respect behandelen. Om dat te kunnen moeten we in de eerste plaats aan onze innerlijke scholing werken." Dit was de kern van zijn betoog. Michiel deed ook een poging om naar de toekomst te kijken. "Over 45 jaar zijn kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen alleen nog in het museum te vinden, zijn de prijzen voor voedsel voor boeren veel beter en zal ook de rol van keurmerken tegen die tijd zijn uitgespeeld." Hij eindigde met het verzoek tot een applaus voor alle biodynamische boeren die hun nek uit hebben gestoken en nog steken om soms met veel tegenwind door te gaan op deze weg." Een staande ovatie was het resultaat.

Ook uit de interviews van Luc met vernieuwers uit de sector kwamen mooie inzichten naar voren.

Piet van IJzendoorn gaf aan dat we van een cultuur van nemen naar een cultuur van geven moeten transformeren en dat het ook wetenschappelijk is vastgesteld dat er van geven uiteindelijk meer bevrediging uitgaat dan van nemen. Piet gaf aan dat deze wederkerigheid ook in de natuurlijke levensprocessen op het boerenbedrijf terug te vinden zijn. "Er is via de zon genoeg energie en in de lucht voldoende stikstof om de aarde steeds vruchtbaarder te maken zonder dat we met kunstmest en chemie werken" Luc vroeg daarop om aandacht voor het komende jaar van de bodem met een kick-off op 7 november op de Zonnehoeve.

Rob van Paassen vertelde als kasteler over hoe hij in en rond de kas met biodiversiteit bezig is om de natuurlijke bestrijding van o.a. luizen te bevorderen. Hij is daar positief over maar ziet het ook als een proces van vallen en opstaan.

Henk Bunskoek vertelde hoe hij door een gesprek met Odin-imker Jos Willemsen geïnspireerd was geraakt om weer met bijen te beginnen op zijn bedrijf en hoe je daar jezelf alsmaar verder in kunt ontwikkelen en verdiepen. Henk kijkt nu ook anders naar zijn bedrijf om te zorgen dat er voldoende voedsel is voor de bijen.

Naast het bezoeken van de Steiner tentoonstelling (zie folder) was er ook de mogelijkheid om met Jos Willemse de bijenkasten op het dak van de Kunsthal te bezoeken. "Er is hier in de stad meer voedsel voor de bijen dan op veel plekken op het platteland aldus Jos. Hij is in dienst van Odin/Estafette om als imker Demeter boeren te helpen met het introduceren van bijen op hun bedrijf.

Met workshops over de creativiteit in de eigen leef- en werksituatie ging een ieder voor de slotborrel aan de slag. Pieter van der Ree citeerde daarbij Steiner met de uitspraak dat wie de wereld wil leren kennen, bij zichzelf naar binnen moet gaan en wie zichzelf wil leren kennen juist de wereld om hem/haar heen moet onderzoeken. Ergens in die polariteit van dat innerlijk en uiterlijk waarnemen, ligt de creativiteit besloten.


"Alchemie van het Alledaagse"
Stichting Demeter, de BD Vereniging en Warmonderhof nodigen u van harte uit voor een relatiebijeenkomst in de Kunsthal in Rotterdam met de gelegenheid om de tentoonstelling Rudolf Steiner: Alchemie van het Alledaagse te bezoeken.

Daar waar de intensieve landbouwsystemen leiden tot ernstige verstoringen in ons milieu, neemt de nieuwsgierigheid vanuit de samenleving naar 'dwarsdenkers' toe, want: 'wat werkt is waar'. En niet voor niets vallen biodynamische bedrijven vaak in de prijzen qua bedrijfsvoering en productkwaliteit.

90 jaar nadat Rudolf Steiner de landbouwcursus gaf, is het voor de sector een moment om te evalueren, de huidige positie te bepalen en onze gezamenlijke uitdagingen en ontwikkelingsweg te bespreken. We kijken naar deze ontwikkelingen vanuit het rechtsleven (keurmerk) , het economische (cijfers) en het geestelijke (inspiratie en bezieling).. Daarvoor willen we graag alle licentiehouders, boeren, verwerkers, handelaren en retailers, maar ook andere geïnteresseerden uitnodigen voor deze bijeenkomst.

Programma
13.30-14.00: Ontvangst en elkaar ontmoeten met koffie, thee, koek
14.00-14.15 uur Bijzonder hoogleraar organische architectuur Pieter van der Ree spreekt ter introductie over de tentoonstelling over Rudolf Steiner. "Mij fascineert hoe je vruchtbare ideeën vindt en omzet in de werkelijkheid. De werkelijkheid moet steeds 'bevrucht 'worden. Maar hoe ontwikkel je vruchtbare ideeën? Wat voor houding vraagt dat? Uit welke innerlijke houding zijn Steiner's ideeën geboren?"
14.15-15.15 uur Bezoek tentoonstelling Alchemie van het Alledaagse en mogelijkheid tot bezoek aan de bijenvolken op het dak van de Kunsthal met Odin- imker Jos Willemse
15.15-15.45 uur Presentatie Demeter monitor 2013 door directeur Stichting Demeter Bert van Ruitenbeek: Wat zijn de cijfers en trends in de biodynamische landbouw en handel?
15.45-16.45 uur Oprichter en docent Landgoed Kraaybeekerhof Michiel Rietveld geeft een inspirerende lezing over de landbouwcursus als scholingsweg.
16.45-17.15 uur Gesprek met hedendaagse vernieuwers in de BD beweging over hun inspiratie: Piet van IJzendoorn over bodemvruchtbaarheid, Rob van Paassen over biodiversiteit in de kas en Henk Bunskoek over de invloed van bijen op het bedrijf
17.15-18.00 uur Workshops collegiale inspiratie met de praktijkvernieuwers over creativiteit en vernieuwing in je eigen situatie of een workshop over inspraak en democratie rondom het Demeter keurmerk.
18.00-18.10 uur "Hoe neem je inspiratie mee naar huis?" door Pieter van der Ree
18.10-19.00 uur Borrel en hapjes ter afsluiting.

Prijzen-inclusief koffie, thee, hapjes en Demeter Monitor 2013 - 65 euro per persoon.
Leden van de BD-Vereniging en licentiehouders krijgen 25 euro korting.

Aanmelding: via het aanmeldformulier telefonisch bij Stichting Demeter: 0343-522355

De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door: Estafette Odin - EkoPlaza - EOSTA - ZuiverZuivel


Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Wisentweg 12 - 8251 PC Dronten - 0321-315937

 


Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging. Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.

Ga naar de nieuwe website

Activiteiten

do 1 sep 2016
Van student tot zorgboer
Avondklas met Gerlof Pronk op Warmonderhof. zie warmonderhof.nl

zo 4 sep 2016
Open dag Warmonderhof
zie warmonderhof.nl

do 8 sep 2016
Ontdek BD op de BD-boerderij! Vorden lees verder>>

17 sep 2016
Workshop Bedrijfsindividualiteit
Op CSA De Plantentrekker
Geel (B) lees verder>>

22-25 sept
Seminar met Dorian Schmidt Levenskrachten waarnemen in natuur en landschap in Oostelbeers. Zie levenskrachten.nl

9, 10 dec 2016
Dynamieken en invloeden van sterren en planeten Cursus met Michiel Rietveld Herzele (B)
lees verder>>


bd-vereniging - bd-jong - agenda - beroepsontwikkeling - preparaten - projecten - publicaties - bd-landbouw
contact - lid worden