Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
contact - lid worden
bd-vereniging - bd-jong - agenda - beroepsontwikkeling - preparaten - projecten - publicaties - bd-landbouw

 

> >start - agenda

5 - 8 februari 2014
Landbouwconferentie 2014
De bijen, scheppers van relaties
Dornach

De bijensterfte is voor veel mensen een schok. Niet alleen de imkers en landbouwers die direct door de problemen geraakt worden, we zijn allemaal getroffen en schrikken wakker: een van de sterkste symbolen van onze landbouw, ons enige gedomesticeerde insect, is dodelijk bedreigd. De verzwakking van de bijen is een teken voor de algemene verzwakking van onze leefwereld. In de laatste jaren heeft de bijensterfte veel mensen aangespoord samen te werken om zich in te zetten voor de bijen en voor een wereld die de bijen een passende leefruimte biedt.

Op de komende landbouwconferentie in het Goetheanum willen we op basis van de uitspraken van Rudolf Steiner werken aan begrip van de bijen. In lezingen, interaktieve werkgroepen en korte bijdragen behandelen werken we aan de vragen:
Hoe kan men de aard van de bijen begrijpen
Wat zijn de elementen van imkerij die in overeenstemming is met het wezen van de bij
Welke rol spelen de bijen in de wereld
Wat kan ieder van ons voor de bijene en hun levensruimte doen
Hoe kunnen we in allianties samenwerken voor de bijen

Het inhoudelijke werk wordt door concerten, kunstzinnige werkgroepen, rondleidingen vakbijeenkomsten en plenaire gesprekken verrijkt.

Aanmelding vanaf midden november via www.goetheanum.ch

Voor meer informatie:
Landbouwsectie van het Goetheanum
Hügelweg 59, Postfach
CH-4143 Dornach
Fon +41 (0)61 706 42 12
Fax +41 (0)61 706 42 15
sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch
www.sektion-landwirtschaft.org


Landwirtschaftliche Tagung 2014
Die Bienen, Schöpferinnen von Beziehungen

5. bis 8. Februar 2014 am Goetheanum in Dornach/CH

Das Bienensterben ist für sehr viele Menschen ein Schock. Weit über die praktischen Probleme und die betroffenen Kreise von Imkern und Landwirten hinaus sind wir als Zeitgenossen betroffen und schrecken auf, weil eines der stärksten Symbole unserer Landwirtschaft, die Biene, unser einziges domestiziertes Insekt, tödlich betroffen ist. Die Schwächung der Bienen ist ein Hinweis auf die allgemeine Schwächung der Lebenswelt. In den vergangenen Jahren hat das Bienensterben viele Menschen dazu gebracht zusammenzuarbeiten, um sich für die Bienen und für eine Welt, die den Bienen einen geeigneten Lebensraum schafft, einzusetzen.

An der nächsten Landwirtschaftlichen Tagung am Goetheanum stützen wir uns auf die Aussagen von Rudolf Steiner, um ein Verständnis der Bienen zu gewinnen. In Vorträgen, interaktiven Workshops und Kurzbeiträgen fragen wir uns:
Wie kann man die Natur der Biene verstehen?
Welches sind Elemente einer wesensgemässen Bienenhaltung?
Welche Rolle spielen die Bienen in der Welt?
Was kann jeder von uns für die Bienen und ihren Lebensraum tun?
Wie können wir in Allianzen für die Bienen zusammenarbeiten?

Die inhaltliche Arbeit wird durch Musikkonzerte, künstlerische Kurse, Führungen, Fachgruppentreffen und Plenumgespräche bereichert.

Anmeldung ab Mitte November unter www.goetheanum.ch

Weitere Informationen:
Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum
Hügelweg 59, Postfach
CH-4143 Dornach
Fon +41 (0)61 706 42 12
Fax +41 (0)61 706 42 15
sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch
www.sektion-landwirtschaft.org


Agriculture Conference 2014
The Bees, Creators of Relationships

5th - 8th of February 2014 at the Goetheanum in Dornach/CH

The collapse of bee colonies is a shock for many people. Beyond the circle of bee-keepers and farmers immediately affected by the problem, we are all affected and startled, because one of the most profound symbols of our agriculture and our only domesticated insect - the bee - is in deadly peril. The weakening of the bees is a sign related to the general weakening of the life world. In recent years the bees have become an important motivator for people to join together in new initiatives aimed at protecting the bees and creating a world that can be a true home for them.

In the next Agriculture Conference at the Goetheanum, what Rudolf Steiner said about the bees will be used as a foundation to develop an understanding for these beings. In lectures, interactive workshops and short contributions we ask ourselves:
How can we understand the nature of the bee?
What are the elements to consider for bee-keeping in accordance with the nature of the bees?
What role do the bees play in the world?
What can each one of us do for the bees and for their environment?
How can we work together in alliances for the bees?

The substantial work on these questions will be enriched and complemented by concerts, artistic courses, guided tours, professional and thematic group meetings and plenary sessions.

Registration from mid-November onwards on: www.goetheanum.ch

For further information contact:
Section for Agriculture at the Goetheanum
Hügelweg 59, Postfach
CH-4143 Dornach
Fon +41 (0)61 706 42 12
Fax +41 (0)61 706 42 15
sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch
www.sektion-landwirtschaft.org


Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Wisentweg 12 - 8251 PC Dronten - 0321-315937

 


Let op:
Je bent nu op het website-archief van de BD-Vereniging. Gegevens die hier staan kunnen verouderd zijn.

Ga naar de nieuwe website

Activiteiten

do 1 sep 2016
Van student tot zorgboer
Avondklas met Gerlof Pronk op Warmonderhof. zie warmonderhof.nl

zo 4 sep 2016
Open dag Warmonderhof
zie warmonderhof.nl

do 8 sep 2016
Ontdek BD op de BD-boerderij! Vorden lees verder>>

17 sep 2016
Workshop Bedrijfsindividualiteit
Op CSA De Plantentrekker
Geel (B) lees verder>>

22-25 sept
Seminar met Dorian Schmidt Levenskrachten waarnemen in natuur en landschap in Oostelbeers. Zie levenskrachten.nl

9, 10 dec 2016
Dynamieken en invloeden van sterren en planeten Cursus met Michiel Rietveld Herzele (B)
lees verder>>


bd-vereniging - bd-jong - agenda - beroepsontwikkeling - preparaten - projecten - publicaties - bd-landbouw
contact - lid worden